Vi reser med våra kulturella koder och glömmer ibland bort att andra länder har helt andra seder och bruk. Som resenär har man ansvar för att resa på ett ansvarsfullt sätt och respektera landets outtalade regler. Ibland kan vissa vara svåra att förstå för oss.

Några hållpunkter att tänka på när du besöker olika länder:

  • Bli inte arg! Då sluter sig personen du är arg på som en mussla och resultatet kanske inte blir som man tänkt. Man anser att det är bristande självbehärskning.

  • Många länder i Asien är väldigt hierarkiskt styrda av rang och ålder och dessa oskrivna regler styr människor på alla sätt. Respekten mot äldre människor är stor. Vi västerlänningar skapar oordning i denna värld när vårt sätt att bemöta problem inte är på det vis som man är van vid här.

  • Var öppen, nyfiken och lyhörd – förvänta dig annorlunda saker. Är verkligen det svenska sättet det bästa? Var tolerant!

  • Men säg ändå ifrån när du tycker att något inte fungerar, men på ett ”icke-irriterat” vis. Innevånarna är alltid villiga att lära och utveckla sig.

  • Titta runt omkring dig så ser du hur lokalbefolkningen beter sig och klär sig.

  • Ta reda på vilken religion landet har. Då kan du även få reda på vad som är speciellt just i det här landet. Vad du ska tänka på och vad du kan göra och inte göra.

På det här sättet får du ut det mesta av din resa!